Egzaminy i zaliczenia przedmiotów w UMW w sesji zimowej 2022
(26.1.2022)

W związku z sytuacją epidemiczną w minionych dniach kilkukrotnie, na prośbę Prorektor ds. studentów i dydaktyki, zebrał się zespół ds. zarządzania kryzysowego, wraz z którym wypracowano formę egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej 2022.

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia
(26.1.2022)

MEiN informuje o zmianie zarządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Egzaminy w sesji zimowej 2022 - aktualizacja
(23.1.2022)

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego dotyczącymi egzaminów i zaliczeń przedmiotów w trybie stacjonarnym w UMW w sesji zimowej 2022. Zalecenia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Program FAST - Fundusz Aktywności Studenckiej - nabór 2022
(21.1.2022)

WCA ogłasza nabór wniosków do programu FAST (Fundusz Aktywności Studenckiej). Studenckie koła naukowe, organizacje i nieformalne grupy studenckie, mogą zgłaszać swoje projekty, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowanie.

Stypendia dla kierunków medycznych i pielęgniarstwa
(21.1.2022)

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca studentów kształcących się na kierunkach medycznych i pielęgniarstwa do składania wniosków o przyznanie stypendium. Stypendia są przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

V edycja Legii Akademickiej na AWF
(20.1.2022)

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozpoczęła rekrutację do V edycji programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”, skierowanego do studentów – ochotników, którzy chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

Elektroniczny system e-teczka
(18.1.2022)

Został rozbudowany nowy elektroniczny system e-teczka, umożliwiający obsługę spraw studenckich i składania wniosków w formie elektronicznej bez konieczności osobistego stawiennictwa w dziekanacie.

Wygraj Staż w Parlamencie Europejskim
(13.1.2022)

Adresatami konkursu są studenci szkół wyższych znajdujących się na terenie województw dolnośląskiego oraz opolskiego. Głównym celem jest przybliżenie funkcjonowania mechanizmów instytucji unijnych oraz ich wpływu na nasze życie.

Obowiązkowe szczepienia medyków i studentów
(11.1.2022)

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia do 1 marca 2022 r. szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 mają obowiązek poddać się czynni zawodowo medycy, zaszczepić się muszą także studenci uczelni medycznych. 

Perły nauki poszukiwane - ruszył nabór wniosków
(10.1.2022)

Zapewnienie szczególnie uzdolnionym studentom warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego - to cel programu "Perły nauki". Rozpoczął się właśnie nabór wniosków.