Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 23 10, faks: 71 733 23 09
kai@umw.edu.pl

Kierownik Katedry
dr hab. Waldemar Goździk, prof. nadzw.
tel.: 71 733 23 10
waldemar.gozdzik@umw.edu.pl

Struktura jednostki
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1) Pracownia Diagnostyki i Monitorowania Niewydolności Narządowej
2) Pracownia Monitorowania i Leczenia Zakażeń

28.02.2019