Katedra Biochemii i Immunochemii

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka

Struktura jednostki

  • Zakład Chemii i Immunochemii (Department of Chemistry and Immunochemistry)
  • Zakład Biochemii Lekarskiej (Department of Medical Biochemistry)

 


Zakład Chemii i Immunochemii

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48/50, 50-369 Wrocław
e-mail: immunochemia@umw.edu.pl
e-mail: WL-41.1@umw.edu.pl
tel.: 71 770 30 31, 607 604 848
faks: 71 328 16 49

Kierownik Zakładu
dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, prof UMW
tel.: 71 770 30 64
e-mail: magdalena.orczyk-pawilowicz@umw.edu.pl

Za aktualizację danych na stronie Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii odpowiada dr Dorota Krzyżanowska-Gołąb
 


 

Zakład Biochemii Lekarskiej

ul. Chałubińskiego 10,
50-368 Wrocław
tel.: 71 784 13 70, 71 784 13 71
faks: 71 784 00 85
e-mail: WL-41.2@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umw.edu.pl

Historia