Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 15 12 (sekretariat), faks: 71 784 01 07
e-mail: malgorzata.pekalska-cisek@umw.edu.pl
 

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. Andrzej Hendrich
tel.: 71 784 15 11
e-mail: andrzej.hendrich@umw.edu.pl
 

WAŻNE INFORMACJE --- IMPORTANT INFORMATION