Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, 
Ogólnej i Transplantacyjnej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 20 03, faks: 71 733 20 09
e-mail: magdalena.emilianowicz@umw.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. Dariusz Janczak
tel.: 71 733 20 21
e-mail: dariusz.janczak@umw.edu.pl
 


 
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 20 03, faks: 71 733 20 09
e-mail: magdalena.emilianowicz@umw.edu.pl
 
Kierownik
prof. dr hab. Dariusz Janczak
tel.: 71 733 20 21
e-mail: dariusz.janczak@umw.edu.pl
 
 
Zakład Chirurgii Endo​waskularnej
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 20 03, faks: 71 733 20 09
e-mail: magdalena.emilianowicz@umw.edu.pl
 
Kierownik
prof. dr hab. Dariusz Patrzałek
mail: dariusz.patrzalek@umw.edu.pl 
tel. 71 733 20 40
 
 
Pracownia Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej

p.o. Kierownika
dr n. med. Maciej Malinowski
tel.: 71 733 20 35
e-mail: maciej.malinowski@umw.edu.pl
 

17.12.2018