Katedra Chirurgii Urazowej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 3800, faks: 71 734 3809
e-mail: chiruraz@umw.edu.pl
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl
 
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 3800, faks: 71 734 3809
e-mail: chiruraz@umw.edu.pl
 
Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl


 

Zakład  Medycyny Sportowej

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
e-mail: WK-6-2@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Zakładu
dr hab. Aleksandra Królikowska
e-mail: aleksandra.krolikowska@umw.edu.pl

Adiunkt Dydaktyczny
dr n. med. Jarosław Witkowski
e-mail: jaroslaw.witkowski@umw.edu.pl