Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

ul. Koszarowa 5, budynek A2, piętro II, 51-149 Wrocław
tel./faks: 71 395 75 05

Kierownik Kliniki
prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
tel.: 71 395 75 50
e-mail: krzysztof.simon@umw.edu.pl

Konsultacje:
Środa: 7:30 - 8:00

dr n. med. Sylwia Serafińska
Czwartek: 12:00 - 13:00

dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak
Czwartek: 12:00 - 13:00

dr n. med. Marta Kucharska
Wtorek: 12:00 - 13:00

lek. Justyna Janocha-Litwin (adiunkt dydaktyczny)
Środa: 12:00 - 13:00 (z wyjątkiem ostatniej środy każdego miesiąca)

 

01.01.2017