Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 736 40 00, faks: 71 736 40 09

Kierownik Katedry i Kliniki
Lekarz Kierujący Oddziałem
prof. dr hab. Grzegorz Mazur
tel.: 71 736 4000
e-mail: grzegorz.mazur@umw.edu.pl

Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki
dr hab. Adrian Doroszko, prof. nadzw. UMW
tel.: 71 736 4000
e-mail: adrian.doroszko@umw.edu.pl

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem (USK)
Dr n. med. Anna Szymańska-Chabowska
tel.: 71 736 4051
e-mail: anna.szymanska-chabowska@umw.edu.pl

» Rys historyczny
 

Oddziały

Oddział Kliniczny Nadciśnienia Tętniczego
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, 50-556 Wrocław ul. Borowska 213, Budynek A, V piętro

Kontakt:

Sekretariat:

Mgr Anna Buda
tel.: 71 736 4000
fax: 71 736 4009
e-mail: kcz@usk.wroc.pl

Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę) (71) 736-4080
Lekarz Dyżurny (71) 736-4090

Profil działalności medycznej jednostki:

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej jest oddziałem pełniącym 24-godzinny ostry dyżur internistyczny oraz profilowo zajmującym się diagnostyką i leczeniem nadciśnienia pierwotnego i wtórnego, oceną powikłań narządowych oraz leczeniem chorób współistniejących.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu oraz dostęp do najnowocześniejszych metod badawczych Klinika oferuje w ramach Oddziału Nadciśnienia Tętniczego diagnostykę i leczenie w szczególności:

 • nadciśnienia tętniczego trudnego w kontroli
 • opornego nadciśnienia tętniczego
 • nadciśnienia tętniczego z towarzyszącym zespołem bezdechu sennego
 • nadciśnienia tętniczego ze współistniejącą zaawansowana miażdżycą
 • nadciśnienia tętniczego o etiologii hormonalnej
 • chorych z objawami chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego
 • leczenie zachowawcze udarów niedokrwiennych mózgu, zaburzeń rytmu, zatorowości płucnej i przełomów nadciśnieniowych.
 • rzadkich monogenowych form nadciśnienia tętniczego.

Klinika stanowi jeden z wiodących ośrodków oferujących kompleksową diagnostykę i opiekę nad chorymi z ww. formami nadciśnienia tętniczego. Dodatkowo – w ramach kontraktu kardiologicznego – Klinika świadczy pełnoprofilową diagnostykę i zachowawcze leczenie w zakresie kardiologii nieinterwencyjnej – m.in. choroby wieńcowej, migotania przedsionków, zatorowości płucnej, chorób naczyń obwodowych.

Profil działalności prowadzonej w klinice w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych obejmuje m.in.:

 • kompleksową diagnostykę, optymalizację terapii i ocenę powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu cukrzycy
 • kompleksową diagnostykę, optymalizację terapii i ocenę powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu przewlekłej choroby nerek,
 • diagnostykę i leczenie zmian w układzie sercowo naczyniowym w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej
 • zmian w układzie sercowo-naczyniowym będących następstwem jatrogennych działa , zwłaszcza onkologicznego leczenia chemioterapeutycznego,
 • kompleksowej diagnostyki i badań przesiewowych z zakresu hemato-onkologii i onkologii klinicznej
 • konsultacji internistycznych i kardiologicznych przed zabiegami nie-kardiochirurgicznymi
 • zasad kontroli i leczenia chorych w okresie pooperacyjnym,
 • promocji zdrowia, prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia
 • internistycznej opieki paliatywnej

Posiadane pracownie i możliwości diagnostyczne oraz lecznicze obejmują:
55-łóżkowy oddział prowadzący diagnostykę i leczenie większości chorób wewnętrznych w oparciu o możliwości diagnostyczne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (pełnoprofilowa nowoczesna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa) oraz pracownie własne działające w Katerze i Klinice w ramach Uniwersytetu Medycznego:

 • Pracownia Echokardiografii i Badań Naczyniowych z dużym doświadczeniem w wykonywaniu podstawowych oraz zaawansowanych badań obrazowych,
 • Pracownia Badań Wysiłkowych: diagnostyka nieinwazyjna choroby wieńcowej,
 • Pracownia Ekg: badania Ekg oraz badania Holterowskie – diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodzenia,
 • Pracownia ABPM: 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego,
 • Pracownia Badań Układu Krążenia:, badanie sztywności naczyń, pełnoprofilowe badanie funkcji śródbłonka, tonometria aplanacyjna (w ramach działalności naukowej UMW),
 • Laboratorium Snu z kompleksową diagnostyką polisomnograficzną (w ramach działalności naukowej UMW) – ośrodek wiodący w regionie
 • Pracownia Ultrasonografii – wykonująca badania obrazowe jamy brzusznej, tarczycy, tkanek miękkich
 • Laboratoria naukowe: diagnostyka wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego, badania z zakresu kardiologii molekularnej, farmakoproteomiki, agregometrii i biotoksykologii (w ramach działalności naukowej UMW),
 • Pracownia Biopsji Aspiracyjnej Cienkoigłowej - kompleksowa diagnostyka chorób tarczycy,
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego – możliwość wykonania spirometrii, pletyzmografii oraz oceny DLCO,
 • Pracownia Medycyny Spersonalizowanej – możliwość wykonania fotoferezy pozaustrojowej w schorzeniach autoimmunologicznych
 • Łóżka monitorowane - z możliwością intensywnego nadzoru kardiologicznego - prowadzenie chorych w stanie zagrożenia życia. Leczenie nieinwazyjne udarów niedokrwiennych mózgu (telemetria, wspomaganie wentylacji – CPAP/BIPAP).

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej jest wiodącym w regionie ośrodkiem kształcącym lekarzy, ratowników i pielęgniarki oraz specjalistów w różnych dziedzinach.
Klinika posiada miejsca specjalizacyjne (akredytację) z Chorób Wewnętrznych oraz Hipertensjologii.

W Klinice znajduje się siedziba:

 • Konsultanta Wojewódzkiego ds. Hipertensjologii – dr n. med. Anna Szymańska-Chabowska
 • Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chorób Wewnętrznych– prof. dr hab. med. Grzegorz Mazur
 • Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich – dr n. med.. Beata Wrona-Bąk
 • Stowarzyszenia Wspierania Polskiej Medycyny Snu „Somnii Amici” - dr hab. n. med. Helena Martynowicz

Pracownie

Pracownia Ultrasonografii i Badań Naczyniowych
Kierownik
prof. dr hab. Rafał Poręba

Laboratorium Snu
Kierownik
dr hab. n. med. Helena Martynowicz, prof. UMW

Pracownia Holterowska
Kierownik
prof. dr hab. Rafał Poręba

Pracownia Spektrofotometrii Absorpcji Atomowej
Kierownik
dr hab. Adrian Doroszko, prof. nadzw. UMW

Pracownia Biochemiczna i Metabolizmu Lipidów
Kierownik
prof. dr hab. Anna Skoczyńska

Pracownia Biotoksykologii
Kierownik
dr hab. Adrian Doroszko, prof. nadzw. UMW

Pracownia Badań Układu Krążenia
Kierownik
dr hab. Adrian Doroszko, prof. nadzw. UMW

Pracownia Medycyny Spersonalizowanej
Kierownik
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Pracownia Farmakoproteomiki
Kierownik
dr hab. Adrian Doroszko, prof. nadzw. UMW

07.12.2020