Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

ul. T. Chałubińskiego 2a, 50-368 Wrocław
tel. 71 770 31 17, faks: 71 328 06 82

Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
e-mail: anna.noczynska@umw.edu.pl
tel. 71 770 31 17