Katedra i Klinika Geriatrii

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66
50-369 Wrocław
tel.: 71 784 24 28
tel./faks: 71 327 09 15
e-mail: magdalena.ciechanowicz@umw.edu.pl, kge@usk.wroc.pl
 

Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
tel.: 71 784 24 26
 
II miejsce w rankingu kół naukowych
Koło Naukowe SKN Geriatrii i Gerontologii z opiekunem prof. dr hab. Małgorzatą Sobieszczańską zajęło 2 miejsce w Rankingu Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Certyfikat
 

28.06.2018