Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka

ul. T. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 

Zakład Anatomii Prawidłowej

ul. T. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław
tel./faks: 71 784 00 79, tel.: 71 784 13 31
e-mail: agnieszka.perlicka-lukaszun@umw.edu.pl
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr Zygmunt Domagała
tel.: 71 784 13 31, tel./faks: 71 784 00 79
e-mail: zygmunt.domagala@umw.edu.pl
 
Strona domowa
strona: anpraw.umw.edu.pl
 
 

Zakład Histologii i Embriologii

ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 13 54(55), 71 784 00 81, fax 71 784 00 82
e-mail: justyna.kosek@umw.edu.pl
 
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
tel. przez sekretariat 71 784 13 54
e-mail: piotr.dziegiel@umw.edu.pl
 
Strona domowa
www.histoemb.umw.edu.pl

Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej

ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław
tel.: +48 697 773 029; +48 697 770 614
e-mail: WL-35.3@umw.edu.pl

W skład zakładu wchodzą:
1. Pracownia Mikroskopii Elektronowej,
2. Pracownia Hodowli KomórkowejI,
3. Pracownia Hodowli Komórkowej II,
4. Pracownia Histologii,
5. Pracownia Immunohistochemii,
6. Pracownia Biologii Molekularnej,
7. Pracownia Cytometrii Przepływowej,
8. Pracownia Immunofluorescencji,
9. Pracownia Mikroskopii Konfokalnej.
 

28.01.2019