II Katedra Ginekologii i Położnictwa

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 14 00
tel.: 71 733 14 97 (sekretariat dydaktyczny)
faks: 71 733 14 09
e-mail: kgp@usk.wroc.pl, joanna.lewandowska@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Mariusz Zimmer
tel.: 71 733 14 00
faks: 71 733 14 09
e-mail: kgp@usk.wroc.pl

w skład katedry wchodzi:
1. II Klinika Ginekologii i Położnictwa
2. Zakład Perinatologii

18.04.2018