II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

ul. M. Curie-Skłodowskiej 50/52, 50-369 Wrocław
tel.: 71 770 30 45, faks: 71 770 30 46

p.o. Kierownika Kliniki
dr n. med. Andrzej Stawarski
tel. 71 770 30 45
e-mail: andrzej.stawarski@umw.edu.pl
 


VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci - online
Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Przy współpracy z Katedrami Uniwersytetu  Medycznego we Wrocławiu prowadzone są badania:
  • Katedra Mikrobiologii – ocena wrażliwości H.pylori na antybiotyki
  • Udział w rejestracji zakażeń H.pylori WG ESPGHAN
  • Katedra Biochemii – immunopatologia nieswoistych chorób zapalnych jelit.
  • Katedra Fizjologii- czynność układu autonomicznego w wybranych chorobach u dzieci

Ponadto współpracuje z Katedrą Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego w badaniach rozwoju somatycznego dzieci z zaburzeniami czynnościowymi i chorobami organicznymi przewodu pokarmowego. Bierze udział w badaniach wieloośrodkowych we współpracy: z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii  Instytut Pomnik CZD w Warszawie, Kliniką Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia UM w Warszawie i Kliniką Pediatrii Gastroenterologii UM w Poznaniu. Uczestniczy w badaniach Working Group H.p. Europejskiego  Pediatrycznego Towarzystwa  Gastrologii, Hepatologii i Żywienia.

W Klinice  prowadzone są  ćwiczenia  i seminaria  w ramach zajęć:

  • z pediatrii III, IV, VI Wydz.Lek i ED

Z żalem informujemy, że w dniu 15 sierpnia 2021r. zmarł prof. dr hab. Franciszek Iwańczak wieloletni Kierownik II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, twórca nowoczesnej gastroenterologii dziecięcej na Dolnym Śląsku.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w dniu 20 sierpnia 2021r. o godz. 13:00 na cmentarzu przy ul. Bujwida.
Od 01.11.2020r. nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej została dr n med. Agnieszka Borys-Iwanicka z II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
27.09.2019