III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego

funkcjonuje na bazie WSS im. J. Gromkowskiego w Oddziale Immunologii Klinicznej i Pediatrii
Pawilon Pediatryczny
ul. Koszarowa 5 (wejście od ul. Sportowej)
51-149 Wrocław
tel.: 71 372 74 63, 71 392 53 53
faks: 71 392 53 53
e-mail: maria.szczerbowicz@umw.edu.pl
 
p.o. Kierownika Katedry
dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
specjalista chorób dzieci i immunologii klinicznej, Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej dla wojewodztwa dolnośląskiego
tel.: 71 392 53 97, III piętro, pokój 3b 26a; Gabinet Ordynatora
e-mail: aleksandra.lewandowicz-uszynska@umw.edu.pl

28.02.2018