Wydział Lekarski

 

Dziekan Wydziału
Rektor
prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Prodziekan ds. Kształcenia na Kierunku Lekarskim

dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Kształcenia Podyplomowego
dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw.
 
Prodziekan Kształcenia w Języku Angielskim

prof. dr hab. Beata Sobieszczańska

Prodziekan ds. Kształcenia Klinicznego Wydziału Lekarskiego
dr hab. Marzena Zielińska