Katedra Medycyny Sądowej

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 14 58, 71 784 14 60
faks: 71 784 00 95

Kierownik Katedry 
dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, prof. nadzw.
tel.: 71 784 14 74
e-mail: tomasz.jurek@umw.edu.pl

Strona Katedry
forensic.umw.edu.pl


 

Zakład Medycyny Sądowej

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 14 58, 71 784 14 60
faks: 71 784 00 95

Kierownik Zakładu 
dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, prof. nadzw.
tel.: 71 784 14 74
e-mail: tomasz.jurek@umw.edu.pl


 

Zakład Prawa Medycznego

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 14 77
faks: 71 784 00 95

p.o. Kierownika Zakładu
dr n. med. mgr prawa Marta Rorat
tel.: 71 784 14 72
e-mail: marta.rorat@umw.edu.pl


 

Zakład Technik Molekularnych

ul. M. Curie-Skłodowskiej 52, 50-369 Wrocław
tel.: 71 784 15 88, faks: 71 784 01 15

p.o. Kierownika Zakładu
dr Małgorzata Małodobra-Mazur
tel.: 71 784 15 87
malgorzata.malodobra-mazur@umw.edu.pl

23.10.2020