Katedra Neurologii

ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław
tel.: 71 734 31 00, faks: 71 734 31 09
e-mail: slawomir.budrewicz@umw.edu.pl

Kierownik Katedry
dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw.
tel.: 71 734 31 00

Klinika Neurologii

ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław
tel.: 71 734 31 00, faks: 71 734 31 09
e-mail: slawomir.budrewicz@umw.edu.pl

Kierownik Kliniki
dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw.
tel.: 71 734 31 00

Samodzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej

Kierownik Pracowni
dr hab. Magdalena Koszewicz
tel. 71 734 31 40
 

24.04.2018