Katedra Onkologii

pl. L. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: wk-28@umw.edu.pl

Kierownik Katedry
prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski
e-mail: rafal.matkowski@umw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni
dr hab. n. med. Jolanta Szelachowska
ds. Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
e-mail: jolanta.szelachowska@umw.edu.pl

dr n. med. Marcin Ekiert
ds. Wydziału Farmacji i Oddziału Analityki Medycznej
e-mail: marcin.ekiert@umw.edu.pl

Sekretariat
mgr Katarzyna Bugaj
e-mail: katarzyna.bugaj@umw.edu.pl
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
 

Zakład Chirurgii Onkologicznej

pl. L. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 368 93 91, faks: 71 361 91 11
e-mail: wk-28@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Rafał Matkowski
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: rafal.matkowski@umw.edu.pl
 

Klinika Onkologii Ginekologicznej

pl. L. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: wk-28@umw.edu.pl

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Jolanta Szelachowska
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: jolanta.szelachowska@umw.edu.pl
 

Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych

pl. L. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 368 93 91, faks: 71 361 91 11
e-mail: wk-28@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Zakładu
dr n. med. Aleksandra Łacko
e-mail: aleksandra.lacko@umw.edu.pl

 

Klinika Radioterapii

pl. L. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: wk-28@umw.edu.pl

Kierownika Kliniki
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: adam.maciejczyk@umw.edu.pl

21.11.2017