Dydaktyka

 

TERMINY KONTAKTOWE DLA STUDENTÓW

Poniedziałki i środy 8.00-.9.00

  1. Ortopedia
  2. Praktyczne nauczanie kliniczne - wybrana specjalność: Ortopedia i traumatologia

Program nauczania PL – pobierz
Program nauczania  ED – pobierz

Regulamin BHP – pobierz
Regulamin ćwiczeń – pobierz

Sylabus praktycznego nauczania klinicznego Ortopedia i Traumatologia PL – pobierz
Sylabus praktycznego nauczania klinicznego Ortopedia i Traumatologia ED – pobierz
Sylabus IV  – pobierz
Sylabus IV ED – pobierz
Sylabus IV ED ANG– pobierz

Harmonogram PL– pobierz
Harmonogram ED – pobierz

09.03.2018