Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Odtwórczej w Ortopedii - pracownicy

ul Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 32 08, faks: 71 734 32 09
e-mail: WK-8.1@umed.wroc.pl

p.o  Kierownik Zakładu
tel.: 71 734 32 08
dr n. med. Mirosław Kulej
e-mail: WK-8.1@umed.wroc.pl

dr hab. n. med. Szymon Łukasz Dragan
e-mail: WK-8.1@umed.wroc.pl

dr n. med. Monika Chaszczewska-Markowska
e-mail: WK-8.1@umed.wroc.pl
 

25.11.2020