Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego

ul. O. Bujwida 44a, 50-345 Wrocław
tel.: 71 328 60 45, 71 328 66 91 (portiernia)
faks: 71 328 60 16
e-mail: emerg.kids@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Jan Godziński

Struktura jednostki
Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego
  a) Pracownia Fantomowa Nauczania Symulacyjnego
  b) Pracownia Symulacji Komputerowych
  c) Pracownia Naukowo-Badawcza wpływu pól magnetycznych
 

16.01.2017