Zespół ds. Kształcenia Podyplomowego

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5,
50-345 Wrocław

Prodziekan ds. Kształcenia Podyplomowego
dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw.
Godziny konsultacji:
Wtorek 12.00-13.00
Piątek 11.00-12.00

mgr Elżbieta Adamczyk
Specjalista w administracji
(obsługa administracyjna kursów podyplomowych dla lekarzy)
pokój 112
tel.: 71 784 11 57
faks: 71 784 01 10
e-mail: elzbieta.adamczyk@umw.edu.pl

Małgorzata Bednarska
Specjalista
(obsługa administracyjna kursów podyplomowych dla lekarzy)
pokój 112
tel.: 71 784 11 60
faks : 71 784 01 10
e-mail: malgorzata.bednarska@umw.edu.pl